За нашу та вашу свободу! Слава Україні! (k0t1) wrote,
За нашу та вашу свободу! Слава Україні!
k0t1

Нашумевший договор — анализ Антона Геращенко

Антон Геращенко

КАК И ОБЕЩАЛ ВЧЕРА, ПУБЛИКУЮ МОЙ АНАЛИЗ ЗАКОНА ПРО СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНАХ ДОНБАССА.

ИЛИ КАК Я ЕГО НАЗЫВАЮ, ЗАКОН ОБ ОСОБОМ СТАТУСЕ ДОНБАССА.

МОИ КОММЕНТАРИИ Я ДЛЯ УДОБСТВА ВЫДЕЛИЛ КРУПНЫМ ШРИФТОМ И НАПИСАЛ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

ЕСЛИ КТО С МОИМ АНАЛИЗОМ ЭТОГО ЗАКОНА, И ВЫВОДАМИ ПО НЕМУ СОГЛАСЕН — ПРОШУ СДЕЛАТЬ РЕПОСТ, ЧТОБ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ГРАЖДАН УЗНАЛИ О ТОМ, ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ ЭТОТ ЗАКОН, А НЕ РУКОВОДСТВОВАЛИСЬ ПРОПАГАНДИСТКОЙ ШУМИХОЙ ВОКРУГ НЕГО, ПОДНЯТОЙ ПОЛИТИКАНАМИ В СОЦ СЕТЯХ И НА ТВ.

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областейамоврядування, діяльності органов місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей з метою створення умов для якнайшвидшої нормалізації обстановки, відновлення правопорядку, конституційних прав і свобод громадян, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, створення умов для повернення жителів до вимушено залишених місць постійного проживання, їх реінтеграції, а також для відновлення життєдіяльності у населених пунктах у Донецькій та Луганській областях та розвитку територій.

НАМЕРЕНИЯ ЗАКОНА ВПОЛНЕ БЛАГОНАМЕРЕННЫ. МАЛО КТО МОЖЕТ ВОЗРАЗИТЬ, ЧТО НА ДОНБАССЕ НУЖЕН МИР И НОРМАЛИЗАЦИЯ ВСЕХ СФЕР ЖИЗНИ.

Стаття 1. Згідно з цим Законом тимчасово, на три роки з дня набрання цим Законом чинності, запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, до яких належать райони, міста, селища, села, що визначаються рішенням Верховної Ради України (далі – окремі райони Донецької та Луганської областей).

ЭТОТ ПУНКТ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ПОД ДЕЙСТВИЕ ДАННОГО ЗАКОНА ПОДПАДАЮТ ТОЛЬКО ТЕ ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫЕ ФАКТИЧЕСКИ ОККУПИРОВАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ, А НЕ ТЕРРИТОРИИ, КОТОРЫЕ ЕСТЬ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕХОДНОГО СТАТУСА — 3 ГОДА.

Стаття 2. Законодавство України в окремих районах Донецької та Луганської областей на період дії особливого порядку місцевого самоврядування діє з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Стаття 3. Держава гарантує відповідно до закону недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності та покарання осіб – учасників подій на території Донецької, Луганської областей.
Органам влади та їх посадовим (службовим) особам, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності забороняється дискримінація, переслідування та притягнення до відповідальності осіб з приводу подій, що мали місце у Донецькій, Луганській областях.

ЭТА СТАТЬЯ ЗАКОНА СЛИШКОМ РАСПЛЫВЧАТА. НЕ ПОНЯТНО КОГО ИМЕННО БУДЕТ ЗАПРЕЩЕНО ПРИВЛЕКАТЬ К УГОЛОВНОЙ И ДРУГИМ ВИДАМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ — ТЕРРОРИСТА — УБИЙЦУ И НАСИЛЬНИКА ИЛИ МЕСТНОГО ЖИТЕЛЯ КОТОРЫЙ ПАРУ НЕДЕЛЬ ПОСТОЯЛ С ПАЛКОЙ НА БЛОК ПОСТУ В АПРЕЛЕ- МАЕ МЕСЯЦЕ.

НУЖНО БУДЕТ ДЕЛАТЬ РАЗЪЯСНЕНИЯ В ПРОФИЛЬНЫЙ ЗАКОНЫ — УГОЛОВНЫЙ и УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКСЫ.

Стаття 4. Держава гарантує відповідно до Закону України «Про засади державної мовної політики» право мовного самовизначення кожного жителя в окремих районах Донецької та Луганської областей щодо мови, яку вважає рідною, вибору мови спілкування, вільного користування російською та будь-якою іншою мовою у суспільному та приватному житті, вивчення і підтримки російської та будь-якої іншої мови, їх вільний розвиток і рівноправність.
Органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади у спосіб і в межах повноважень, що передбачені Законом України «Про засади державної мовної політики», іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, сприяють в окремих районах Донецької та Луганської областей використанню російської та інших мов в усній і письмовій формі у сфері освіти, в засобах масової інформації і створюють можливості для їх використання у діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування, в судочинстві, в економічній і соціальній діяльності, при проведенні культурних заходів та в інших сферах суспільного життя.

ЭТА СТАТЬЯ ГЛАСИТ О ТОМ ЧТО НА ВРЕМЕННО ОККУПИРОВАННОЙ РОССИЙСКО — ФАШИСТСКИМИ ВОЙСКАМИ ТЕРРИТОРИИ ДОНБАССА ГАРАНТИРУЕТСЯ СВОБОДНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА. НО ЕГО НИКТО И НЕ ЗАПРЕЩАЛ ТАМ РАНЕЕ!

ПРОСТО НА ТЕМЕ ЯЗЫКА ПОСТОЯННО ЗАРАБАТЫВАЛИ ДИВИДЕНДЫ КАК ПАРТИЯ РЕГИОНОВ, ТАК И РЯД НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СИЛ, КОТОРЫМ ВПРОЧЕМ ВСЕГДА БЫЛО ПРОЩЕ ПОДНИМАТЬ ТЕМУ ЯЗЫКА, ЧЕМ ТЕМУ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЫ УКРАИНЫ.

Стаття 5. В окремих районах Донецької та Луганської областей місцеве самоврядування здійснюється відповідно до Конституції та законів України відповідними територіальними громадами безпосередньо та через органи місцевого самоврядування.
Повноваження депутатів місцевих рад і посадових осіб, обраних на позачергових виборах, призначених Верховною Радою України цим Законом, не можуть бути достроково припинені.

ЭТОТ ПУНКТ СУЩЕСТВЕННО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ БАЗОВОГО ЗАКОНА О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ ПО КОТОРОМУ ВЕРХОВНАЯ РАДА МОЖЕТ РАСПУСКАТЬ МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ТЕ ПРИНИМАЮТ АНТИ-КОНСТИТУЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ. В ДАННОМ СЛУЧАЕ, ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ЭТОГО ЗАКОНА ВЕРХОВНАЯ РАДА НЕ СМОЖЕТ РАСПУСКАТЬ МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ НА ВРЕМЕННО ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ДОНБАССА, ТАК КАК ЭТОТ НОРМАТИВНЫЙ АКТ ПРЯМО ЗАПРЕЩАЕТ ЭТО СДЕЛАТЬ.

С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, БУДЕМ ПРЯМО ГОВОРИТЬ, ЧТО САМ ФАКТ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РОСПУСКЕ НЕ ОЗНАЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫПОЛНИТЬ ТАКОЕ РЕШЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ, ГДЕ ВЛАСТЬ ФАКТИЧЕСКИ ПРИНАДЛЕЖИТ ТЕРРОРИСТАМ ОРУДУЮЩИМ ПОД ПРИКРЫТИЕМ РОССИЙСКОЙ АРМИИ.

В окремих районах Донецької та Луганської областей законами України запроваджується особливий порядок призначення керівників органів прокуратури і судів, який передбачає участь органів місцевого самоврядування у вирішенні цих питань.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЭТОТ ПУНКТ ЗАРАБОТАЛ, НУЖНО ПРИНИМАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОФИЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ О ПРОКУРАТУРЕ И СУДОУСТРОЙСТВЕ.

БЕЗ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ, ЭТОТ ПУНКТ ОСТАЕТСЯ ДЕКЛАРАЦИЕЙ.

Стаття 6. Для забезпечення узгодженої діяльності органів місцевого самоврядування та центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей Кабінет Міністрів України, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади можуть укладати з відповідними органами місцевого самоврядування угоди щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів.
Ініціатива стосовно укладення угоди щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей належить відповідним органам місцевого самоврядування.

КАК Я ПОНЯЛ, ЕНАКИЕВСКИЙ ГОРСОВЕТ МОЖЕТ ОБРАТИТСЯ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ВОССТАНОВИТЬ МОСТ ВЗОРВАННЫЙ ТЕРРОРИСТАМИ ЗА 30 МЛН ГРИВЕН, А КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ИМЕЕТ ПРАВО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТАКИХ ЗАТРАТ. И ВСЕ БУДЕТ В РАМКАХ ЗАКОНА!

Для укладення угоди щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей органи місцевого самоврядування подають до Кабінету Міністрів України, міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади пропозиції з питань розвитку окремих районів, що потребують вирішення Кабінетом Міністрів України, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, реалізації спільних проектів уряду та органів місцевого самоврядування. Кабінет Міністрів України, міністерство, інший центральний орган виконавчої влади розглядає подані пропозиції та в десятиденний строк від дня одержання таких пропозицій відкриває процедуру консультацій з представниками органів місцевого самоврядування окремих районів Донецької та Луганської областей, заінтересованих суб’єктів господарювання, громадськості. Рішення про відкриття процедури консультацій приймається Кабінетом Міністрів України, міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, про прийняте рішення невідкладно інформується ініціатор укладення угоди, який забезпечує залучення до консультацій представників відповідних органів місцевого самоврядування, заінтересованих суб’єктів господарювання, представників громадськості.
У ході консультацій представники Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування окремих районів Донецької та Луганської областей, заінтересованих суб’єктів, представники громадськості готують проект угоди щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей.
Угода щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей набирає чинності з дня її схвалення Кабінетом Міністрів України, міністерством.
Кабінет Міністрів України контролює виконання органами виконавчої влади укладених угод щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей, заслуховує їх звіти, вживає відповідно до закону заходів до забезпечення виконання сторонами укладених угод.

МНОГО СЛОВ В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТОГО, ЧТО Я НАПИСАЛ ВЫШЕ О ПОДОБНОГО РОДА СОГЛАШЕНИЯХ.

Стаття 7. Держава надає підтримку соціально-економічному розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей.
Державна підтримка полягає у запровадженні законом відмінного від загального економічного режиму здійснення господарської та інвестиційної діяльності, спрямованого на відновлення об’єктів промисловості, транспортної та соціальної інфраструктури, житлового фонду, переорієнтацію промислового потенціалу, створення нових робочих місць, залучення інвестицій і кредитів для відновлення та розвитку об’єктів, розташованих в окремих районах Донецької та Луганської областей.

ЗДЕСЬ РЕЧЬ ИДЕТ О ВОЗМОЖНОСТИ ДАВАТЬ ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ДЛЯ ВРЕМЕННО ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДОНБАССА С ЦЕЛЬЮ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИХ СКОРЕЙШЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ. ДЛЯ ЭТОГО ОПЯТЬ ТАКИ НУЖНО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОФИЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС. БЕЗ ТАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НЕ ВОЗМОЖНО БУДЕТ ДАВАТЬ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ДОНБАССЕ.

Для впровадження сталого соціально-економічного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей Кабінет Міністрів України відповідно до Закону України «Про державні цільові програми» затверджує державну цільову програму, в якій визначає заходи, завдання та показники, спрямовані на створення умов для комплексного та збалансованого територіального розвитку, відновлення виробничого та експортного потенціалу, забезпечення ефективного використання ресурсного та промислового потенціалу, потреб населення відповідних територій у високотехнологічній конкурентоспроможній екологічно чистій продукції, високоякісних послугах, створення сприятливого середовища для залучення інвестицій та оптимального здійснення інвестиційної діяльності, розширення сфери застосування праці шляхом створення нових робочих місць.

У законі про Державний бюджет України щороку передбачаються видатки, що спрямовуються на державну підтримку соціально-економічного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей. Україна гарантує визначення таких видатків загального фонду Державного бюджету України захищеними видатками, обсяг яких не може змінюватися при здійсненні скорочення затверджених бюджетних призначень.

В ЭТОЙ СТАТЬЕ НЕТ НИЧЕГО ЧТОБЫ НАРУШАЛО ИНТЕРЕСЫ УКРАИНЫ.

КАЖДЫЙ ГОД ИЗ БЮДЖЕТА ВЫДЕЛЯЛИСЬ СРЕДСТВА НА ПОДДЕРЖАНИЕ ДОНБАССА.

ПРИЧЕМ ДОНБАССУ ВСЕГДА ВЫДЕЛЯЛОСЬ БОЛЬШЕ ЧЕМ САМ ДОНБАСС ДАВАЛ В ОБЩУЮ КОПИЛКУ.

Стаття 8. Органи виконавчої влади сприяють розвитку в окремих районах Донецької та Луганської областей транскордонного співробітництва, спрямованого на вирішення спільних проблем розвитку, посилення та поглиблення добросусідських відносин між територіальними громадами, органами місцевого самоврядування окремих районів з адміністративно-територіальними одиницями Російської Федерації на основі угод про прикордонне співробітництво, що укладаються територіальними громадами, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади України та територіальними громадами у межах компетенції, встановленої законом.

ТАКОГО РОДА ПОЛНОМОЧИЯ И ПРАВА И РАНЬШЕ БЫЛИ У РЕГИОНОВ УКРАИНЫ.

НИЧЕГО НОВОГО.

Стаття 9. В окремих районах Донецької та Луганської областей рішенням міських, селищних, сільських рад створюються загони народної міліції, на які покладається реалізація завдання з охорони громадського порядку в населених пунктах цих районів.
Координація діяльності загонів народної міліції з охорони громадського порядку в населених пунктах здійснюється відповідним сільським, селищним, міським головою.
Загони народної міліції утворюються на добровільних засадах із числа громадян України, які постійно проживають у відповідних населених пунктах окремих районів Донецької та Луганської областей.
Загони народної міліції під час охорони громадського порядку реалізують повноваження, передбачені для них законами України.
Про утворення та діяльність загонів народної міліції сільський, селищний, міський голова інформує місцеве населення через засоби масової інформації.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЭТА СТАТЬЯ ЗАКОНА РАБОТАЛА ГУЖНО ПРИНИМАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОФИЛЬНЫЙ ЗАКОН О МИЛИЦИИ. БЕЗ ЭТОГО СОЗДАНИЕ НАРОДНО-ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ МИЛИЦИИ БУДЕТ НЕ ЗАКОННЫМ.

ДУМАЮ, ЧТО ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОПОРЯДКА И ОЗРАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ И БУДУТ САМЫМИ СЛОЖНЫМИ ИЗ ВСЕГО ЧТО НАМ ПРИЙДЕТСЯ ДЕЛАТЬ ВПОСЛЕДСТВИИ НА ДОНБАССЕ.

Стаття 10. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Відповідно до пункту 30 частини першої статті 85 Конституції України призначити позачергові вибори депутатів районних, міських, районних у містах, селищних, сільських рад, сільських, селищних, міських голів в окремих районах Донецької та Луганської областей на неділю, 7 грудня 2014 року.

НА ДОНБАССЕ К СОЖАЛЕНИЮ И РАНЬШЕ БЫЛО ПЛОХО С ПРОУКРАИНСКИМИ ПОЛИТИЧЕСКИМ СИЛАМИ В МЕСТНЫХ СОВЕТАХ. КАК ПРАВИЛО НА СТО ДЕПУТАТОВ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ БЫЛО 80 РЕГИОНАЛОВ 15 КОММУНИСТОВ И 5 ПРОЦЕНТОВ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ.

РЕГИОНАЛОВ ТЕПЕРЬ ТАМ ИЗБЕРУТ НАВРЯДЛИ.

БУДУТ ИЗБИРАТЬ ПОЛЕВЫХ КОМАНДИРОВ И БОЙЦОВ. ПРАВДА ОНИ УЖЕ СЕБЯ И ТАК ИЗБРАЛИ.

КТО БУДЕТ В ОППОЗИЦИИ К НАРОДНОМУ МЕРУ ИЛИ ГУБЕРНАТОРУ, ТОГО БУДТ ОТСТРЕЛИВАТЬ КАК БЕШЕНЫХ СОБАК.

ГЛЯДИШЬ ТАК И ДО НОРМАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ ДЕЛО ДОЙДЕТ.

Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових виборів, що призначені абзацом першим цього пункту, за рахунок коштів резервного фонду Державного бюджету України.

ДЕНЬГИ НАДО ЕЩЕ НА ЭТИ ВЫБОРЫ НАЙТИ. НЕ НАЙДЕМ ДЕНЕГ НА ВЫБОРЫ — ВЫБОРЫ ДЕ ЮРЕ ОРГАНИЗОВАТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ. А ДЕ ФАКТО ПОЛЕВЫЕ КОМАНДИРЫ ТАМ СЕЙЧАС И ЕСТЬ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ.
.
3. Кабінету Міністрів України невідкладно за участю органів місцевого самоврядування окремих районів Донецької та Луганської областей підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти та забезпечити прийняття підзаконних нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.

ЧТО МЫ ИМЕЕМ ПО ИТОГУ ПРИНЯТИЯ ЭТОГО ЗАКОНА, КОТОРЫЙ ПО МНЕНИЮ НЕКОТОРЫХ РАДИКАЛЬНЫХ И СВОБОДНЫХ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ ПАРТИЙ — ПОДРЫВАЕТ ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ.

ЭТОТ ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ ЗАКОН ЯВЛЯЕТСЯ ЛИШЬ ДЕКЛАРАЦИЕЙ О НАМЕРЕНИЯХ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ КУРС ПРЕЗИДЕНТА ПОРОШЕНКО НА ЗАМИРЕНИЕ ДОНБАССА. НИКАКОЙ СДАЧИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ КОНКРЕТНО В ЭТОМ ЗАКОНЕ ПОКА НЕТ.

МНЕ ВОТ ИНТЕРЕСНО, ПОЧЕМУ КРИЧАЩИЕ СЕЙЧАС БОЛЬШЕ ВСЕХ СВОБОДОВЦЫ, ТИМОШЕНКОВЦЫ И ПРИМКНУВШИЙ К НИМ ЛЯШКО, ЕСЛИ ОНИ БЫЛИ ТАК ПРОТИВ ПРИЯТНИЯ ЭТОГО ЗАКОНА НЕ ЗАБЛОКИРОВАЛИ ТРИБУНУ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ, НЕ СЛОМАЛИ МИКРОФОНЫ И ДРУГОЕ ЦЕННОЕ ОБОРЫДОВАНИЕ НЕ ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ ГОЛОСОВАТЬ ?

ВРЕМЯ У НИХ ДЛЯ ЭТОГО БЫЛО И НЕ ОДНА МИНУТА.

СЕКРЕТ ПРОСТ — ВСЕ, СОВЕРШЕННО ВСЕ ФРАКЦИИ, ПОСЛЕ ДОКЛАДА ПРЕЗИДЕНТА И РУКОВОДСТВА ВСУ, ЗНАЛИ О ПЛАЧЕВНОЙ СИТУАЦИИ НА ФРОНТЕ ПОСЛЕ ВТОРЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ РЕГУЛЯРНОЙ ОККУПАЦИОННО- ФАШИСТСКОЙ АРМИИ НА ТЕРРИТОРИЮ ДОНБАССА. А ТАКЖЕ ЗНАЛИ, ЧТО ЭТОТ ЗАКОН ЛИШЬ ДЕКЛАРАЦИЯ, КОТОРУЮ ЕЩЕ НАДО НАПОЛНЯТЬ СМЫСЛОМ ГОЛОСУЯ ЗА ДРУГИЕ ГОРАЗДО БОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЫ.

ВОТ ПОТОМУ НИКТО ИЗ СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ И БЮТОВЦЕВ И НЕ ПЫТАЛСЯ СРЫВАТЬ ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ЭТОТ ЗАКОН.

НО ТОГДА ИМЕЙТЕ СОВЕСТЬ И СКАЖИТЕ ВСЕМ СВОИМ ИЗБИРАТЕЛЯМ — ЧТО ДА, ДРУГОГО ПУТИ, ЧЕМ ПОКА ТЯНУТЬ ВРЕМЯ В ПЕРЕГОВОРАХ С ПУТИНЫМ У НАС НЕТ, МЫ СЛАБЫ И НЕ ИМЕЛИ ПО СОСТОЯНИЮ НА ВЧЕРА ДОСТАТОЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПОТОМУ ЧТО МЫ ЖДЕМ ВАЖНЕЙШЕГО ГОЛОСОВАНИЯ В АМЕРИКАНСКОМ КОНГРЕССЕ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН ОДОБРИТЬ НОВЫЙ ЭТАП САНКЦИЙ И ДАТЬ НАМ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧАТЬ ПРЯМУЮ АМЕРИКАНСКУЮ ПОМОЩЬ.

НАУЧИТЕСЬ НАКОНЕЦ ГОВОРИТЬ ПРАВДУ СВОИМ ИЗБИРАТЕЛЯМ, А НЕ ЗАНИМАТЬСЯ ДЕМАГОГИЕЙ НА КРОВИ!

ДРУГОЕ ДЕЛО, КАК БУДУТ ВЫГЛЯДЕТЬ ПРОЕКТЫ ЗАКОНОВ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНЫ О МИЛИЦИИ, ПРОКУРАТУРЕ, СУДОУСТРОЙСТВЕ, НАЛОГОВОМ КОДЕКСЕ И ТАК ДАЛЕЕ. ВОТ В НИХ ИЗМЕНЕНИЯ НЕСУТ В СЕБЕ ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ ВАЖНОСТЬ И ОПРЕДЕЛЯЮТ СКОЛЬКО НАМ БУДЕТ СТОИТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОНБАССА ЗА ЧЕЙ СЧЕТ ОНО БУДЕТ ДЕЛАТЬСЯ И КАК ТАМ БУДЕТ ОРГАНИЗОВАН ПРАВОПОРЯДОК.

НО ЭТО УЖЕ ДРУГАЯ ИСТОРИЯ.
Нашумевший договор — анализ Антона Геращенко
Tags: донбас, законы, україна
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments