Константин (k0t1) wrote,
Константин
k0t1

Весняне загострення

Оригинал взят у ihorhulyk в Весняне загострення
й2
Ілюстрація: fraza.ua

Владімір Путін, мабуть, дуже хотів би бути схожим Вінстона Черчилля у Фултоні, а вийшла карикатура, максимально наближена до Адольфа Алоїзовича у Мюнхені. У тому то весь фокус: історія вдруге повторюється, як фарс.
Ранжир не лордівський, а такого собі екс-кайзерівського єфрейтора, у принципі цілком порівнюваного із підполковником-невдахою, якого за сумнівних обставин потурили з КГБ.
Потік погроз, окозамилювання, відвертої брехні і ще відвертішої пропаганди не має бути підставою для серйозного сприйняття. Це – клініка, причому у стадії хронічного загострення (кажуть, таке трапляється навесні), концентрат страху і нічних жахів людини, до якої на схилі літ у снах приходять «криваві хлопчики». Їх багато, тисячі – афганці, чеченці, інгуші, дагестанці, мешканці будинків на Каширському шосе, матроси з «Курська», а ще – Політковская, Літвінєнко. Останнім часом – Бандера, знищений духовним наставником учорашнього велемовного ритора – Сташинським. Цей, мабуть, буває щоночі, бо українці, які традиційно були «хохлами» тепер набули іншої клички – «бандєровци».
Страх треба вихлюпнути, поділитися ним з людьми. Бажано тими, хто просто-таки бажає почути те, що сказав учора Путін. Бажано під грім овацій і вигуки екзальтованих адептів. Щоб в прямому ефірі, щоб на всю планету. А раптом хтось затремтить також...
Пнучись на один щабель із «батьком холодної війни», автором Фултонівської промови, Путін геть заплутався в часі і в обставинах. Він загубився серед власного народу, мізки якого настільки вправно окуповані Кісєльовим та компанією, що, в принципі, не можуть сприймати іншої лексики, лише демагогію про особливу місію народу-богоносця, про суцільну світову змову проти «матушкі-Расеї», про правоту Кремля (апріорі) у всіх земних справах.
Путін забув, що має справу із поколінням постмодерну, і саме тому його риторичні вправи сприймаються у світовому контексті як художній твір шизофреніка, не позбавлений права на існування, але маргінальний через свою безсенсовість. Як оце написала вчора Оксана Забужко: «Росія - це не тільки "автозаправка". Це ще й безпрецедентне за масштабом ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО СИСТЕМНОГО МАРЕННЯ на підставі новітніх технологій. Така собі велетенська "фабрика божевілля", у тому числі й на експорт... Війна йде насправді - між здоровим глуздом і епідемією індукованого божевілля».
Я розумію, що ВВП звертався, у першу чергу, до громадян власної держави. Бо, мабуть, навіть увірувавши у власні словесні пасажі, у самотужки вибудовані історичні алюзії та метафори, він все ж сумнівається, що поза вдячним колом російських слухачів не знайдеться мільйон не те що скептиків, а нещадних критиків цієї відвертої маячні про «антисемітизм», «ксенофобію» «бандерівців», про «історічєскіє теріторіі» Московії, про світову «змову» тощо. Особливо про непогрішність і миролюбність імперії, про її людинолюбство. Учора весь цей псевдопафос забарвився кров’ю українського прапорщика із російським прізвищем Кокурін.
Не вийшло з Путіна навіть натяку на Черчілля. Не той персонаж, та й слухацька публіка якась здрібніла, щоб не сказати геть ница. Гобліни, жіріновскіє, константінови, - так, кримінальна шушера, куди там до академічної аудиторії лорда. Маргінес, на кшталт того, хто роззявивши рота вісімдесят років тому слухав такого ж кримінальника у пивнушках Мюнхена, а відтак, після першої «перемоги» над Судетами, вже боготворив його.
Чим завершилося – відомо. Яким буде фінал вчорашньої авантюри, гадаю, теж. Причому, він буде значно швидшим, аніж у Другій світовій. Тому що, по-перше, людство вже навчене гірким досвідом, а, по-друге, весняне загострення мине, хай навіть пацієнтові доведеться певний час побути у гамівній сорочці. От тільки не знаю, хто виступатиме у ролі санітарів: ті, проти кого так відважно метав стріли Владімір Путін, чи ті, хто завзято і вірнонопіддано аплодував йому. Чому б їм, рятуючи власні шкури, остаточно не з’їхати з глузду?..
Ігор Гулик
Весеннее обострение
Владимир Путин, видимо, очень хотел бы быть похожим Уинстона Черчилля в Фултоне, а вышла карикатура, максимально приближенная к Адольфу Алоизовичу в Мюнхене. В том то весь фокус: история повторяется, как фарс.
Ранжир не лордовский, а некоего экс-кайзеровского ефрейтора, в принципе вполне сравнимого с подполковником-неудачником, по сомнительным обстоятельствам уволенного из КГБ.
Ливень угроз, очковтирательства, откровенной лжи и еще более откровенной пропаганды не должен основанием для серьезного восприятия. Это - клиника, причем в стадии хронического обострения (говорят, такое случается весной), концентрат страха и ночных кошмаров человека, к которому на склоне лет в снах приходят «кровавые мальчики». Их много, тысячи - афганцы, чеченцы, ингуши, дагестанцы, русские жители домов на Каширском шоссе, матросы «Курска», а еще - Политковская, Литвиненко. В последнее время - Бандера, подло убитый духовным наставником вчерашнего велеречивого ритора - Сташинским. Этот, пожалуй, бывает каждую ночь, потому что украинцы, которые традиционно были «хохлами», теперь получили другую кличку - «бандеровцы».
Страх надо выплеснуть, поделиться им с людьми. Желательно теми, кто просто-таки желает услышать то, что сказал вчера Путин. Желательно под гром оваций и возгласы восторженных адептов. Чтоб в прямом эфире, чтоб на всю планету. А вдруг кто-то задрожит также...
Тужась на одну ступень с «отцом холодной войны», автором Фултоновськой речи, Путин совсем запутался во времени и в обстоятельствах. Он затерялся среди собственного народа, мозги которого настолько мощно оккупированы Кисельовим и компанией, что, в принципе, не могут воспринимать другой лексики, лишь демагогию об особой миссии народа-богоносца, о сплошном мировом заговоре против «матушки-Рассеи», о правоте Кремля (априори) во всех земных делах.
Путин забыл, что имеет дело с поколением постмодерна, и именно поэтому его риторические упражнения воспринимаются в мировом контексте как художественное произведение шизофреника, не лишенное права на существование, но маргинальное из-за своей безсмысленности. Как это написала вчера Оксана Забужко: «Россия - это не только "автозаправка". Это еще и беспрецедентное по масштабу ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО СИСТЕМНОГО БРЕДА на основании новейших технологий. Этакая огромная "фабрика безумия", в том числе и на экспорт... Война идет на самом деле - между здравым смыслом и эпидемией индуцированного безумия».
Я понимаю, что ВВП обращался, в первую очередь, к гражданам собственной страны. Потому что, видимо, даже уверовав в собственные словесные пассажи, лично выстроенные исторические аллюзии и метафоры, он все же сомневается, что вне благодарного круга российских слушателей не найдется миллион не только скептиков, а беспощадных критиков этой откровенного бреда о «антисемитизме», «ксенофобии» «бандеровцев», об «исторических территориях» Московии, о мировом «заговоре» и т.п. Особенно о непогрешимости и миролюбии империи, о ее человечности. Вчера весь этот ложный пафос обагрился кровью украинского прапорщика с русской фамилией Кокурин.
Не получилось у Путина даже намека на Черчилля. Не тот персонаж, и слушательская публика какая-то измельчавшая, чтобы не сказать совсем подленькая. Гоблины, жириновские, константиновы, - так, уголовная шушера, куда ей до академической аудитории лорда. Маргинес, вроде того, кто разинув рот, восемьдесят лет назад слушал такого же уголовника в пивнушках Мюнхена, а затем, после первой «победы» над Судетами, уже боготворил его.
Чем завершилось - известно. Каким будет финал вчерашней авантюры, думаю, тоже. Причем, он придет значительно быстрее, чем во Второй мировой. Потому что, во-первых, человечество уже научено горьким опытом, а, во-вторых, весеннее обострение пройдет, пусть даже пациенту придется некоторое время побыть в смирительной рубашке. Вот только не знаю, кто выступат в роли санитаров: те, против кого так лихо метал стрелы Владимир Путин, или те, кто упорно и верноноподдано аплодировали ему. Почему бы им, спасая собственные шкуры, окончательно не сойти с ума?..
Игорь Гулык
Tags: ідіоти
Subscribe

Recent Posts from This Journal

 • День незалэжности

  Здраствуйте друзья. Есть злая ирония в том, что при таком помпезном праздновании, собственно независимости у украинской державы практически не…

 • Репортаж

 • Когда я слышу слово "культура"

  Нормальный взляд на так называемое "культурное общество" Здраствуйте друзья. Некоторые слышали фразу «Когда я слышу…

promo k0t1 april 2, 2020 17:15 6
Buy for 40 tokens
Где мы гуляем? Любят ли алабаи купаться? Что насчет физической активности? Это короткое видео расскажет об этом. Подписывайтесь на наш канал на ютубе и приглашайте друзей. Комментируйте и задавайте вопросы. спасибо.
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments